Tro på hjemmebanen

Jeg har lyst til å slå et slag for hjemmebanen. Den er viktig i fotballen. Men vi vet at den ikke minst er viktig når det kommer til oppvekst: det som skjer i hjemmet setter varige spor.

Av Linda Andernach Johannessen

Det snakkes av og til om verdinøytral oppdragelse. Jeg tror det er en umulighet. Vi formidler verdier med alt vi er. Derfor er det umulig å gi barna en nøytral oppvekst hva gjelder tro og verdier. Det er heller ikke ønskelig, mener jeg. Mitt ståsted – ikke overraskende, pastor som jeg er ☺ – er at den kristne troen er verdt å formidle videre. Det er imidlertid viktig å presisere at jeg ikke snakker om å overføre en religion eller visse ”religiøse fakter”. Kjernen i den kristne tro spinner nemlig rundt en relasjon, ikke religiøsitet. Mitt ønske er at barna skal presenteres for en levende Gud som elsker ethvert menneske på jorden, og som har strukket seg evig langt for å fortelle oss det. Med det som bakteppe, handler dette om noe som har vært umulig å la være å gi videre; lever man i en relasjon med Jesus, vil det merkes på dem rundt!

Man kan imidlertid ikke forvente at barna skal slutte seg til samme overbevisning som en selv har. Men man kan håpe. Fordi man vet – av egen erfaring – at denne relasjonen er livet verdt. Den gir livet et ekstra perspektiv, framtidstro og håp; et ønske om å bringe fred. Den handler om å sette de undertrykte fri, om å jobbe for rettferdighet og å ta vare på miljøet. Når man har fått en smak av den Jesus som ser dem som ingen andre ser, som setter i stand liv, som tar vare på og rettleder, da er det ikke noe man heller vil enn at flere skal bli kjent med ham. Ikke minst sine egen barn!

Men jeg kan ikke forvente at de tar det til seg. Og jeg ville aldri ha presset mine barn til en slik relasjon. Det ligger i sakens natur: en Gud som står for nettopp menneskets ukrenkelighet, som står for å lytte og som spør: ”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?” – en slik Gud ville aldri funnet på å tvinge seg på noen som helst. Men som kristen vil jeg gjøre alt jeg kan for å synliggjøre ham for mine barn – og mine medmennesker – så de ser hvem han faktisk er og hva han står for. I den grad jeg selv har forstått ham.
Det finnes dessverre mange vrengebilder av hvem Jesus er. Og selv om kirken har forsøkt å formidle ham, har ”kristeligheten” historisk sett mye å både be om tilgivelse for, og å gjøre opp for. Men det betyr ikke at han ikke er verdt å bli kjent med. Og det betyr heller ikke at han bør ties i hjel i hjemmene, i frykt for å ikke være nøytrale. Jeg tror faktisk tvert om: hvis Jesus fikk mer plass, både i hjemmene og i samfunnet, ville mennesker blitt møtt med større aksept og respekt enn de hadde drømt om! Men da må Jesus ned fra hylla og inn i livene våre – og han må snakkes om! Både i de hjemmene hvor han har vært mye og lenge, og der han til nå har fått liten plass.

Jeg tror hjemmet er den viktigste arenaen for å formidle troen på og livet med Gud. Og jeg tror at en av kirkens viktigste oppgaver er å utruste hjemmene til å leve Jesus-livet på en integrert måte, slik at den oppvoksende slekt kan bli kjent med ham! Min drøm er at barna skal få egne erfaringer med at Jesus er ”på ekte”. Jeg kan ikke forvente at de ”kommer ut i andre enden” med troen ”fiks ferdig”. Men forhåpentligvis har de opplevd at dette med Jesus handler om kjærlighet til Gud og mennesker. Og om respekt for sin neste – uansett hva den neste måtte tro. Og forhåpentligvis har de erfart at de har kunnet stillet spørsmål og undre seg underveis. Forhåpentligvis har de hatt tydelige voksne rundt seg som har tålt deres undring og ”sparret” med dem. Og at de har gitt rom for spørsmål og undring uten å ha alle svarene klare. Disse voksne har hatt en tillit til at Gud alltid tar imot dem, og den tilliten har forhåpentligvis gjort dypt inntrykk på de unge, så også de vil erfare å få en tro som er slitesterk.

Jeg har tro på hjemmebanen! Ingen vokser opp verdinøytralt, verken hva tro eller verdier angår. Jeg tror at en større bevissthet rundt det, vil kunne gi de unge det de trenger i møte med både livet og døden. Derfor heier jeg på deg som våger å vise dine barn hva troen betyr for deg, smått eller stort. Jeg tror det kan bety uendelig mye.