Hva er det viktigste for familien?

Hei du! Ja, du ja! Kan du stoppe opp litt?

Hvordan har du det? Hvordan har dere det som familie?

Har du det slik som veldig mange av oss: Kjøring, henting, levering, venner, fotball, handball, ski, besøk, FAO, foreldremøter, verv i menighet, lag og foreninger, kveldsjobbing, egentrening, husvask, klesvask, innkjøp, oppussing osv, osv.

For meg så oppleves noen måneder som et evig jag, der jeg lengter etter at stresset og jaget snart skal være over… men det blir ikke noe endring, for den ene måneden er lik det andre. Og slik raser livet av sted i en forrykende fart. Og er det en ting jeg har lagt merke til er det at det er tiden sammen med Jesus det går ut over. Er det på tide å stoppe opp?

Nå har det vært årsmøter i mange menigheter, lag og foreninger rundt om i Norges land.

Årsmøter kan være utrolig kjedelige. Men de kan også være svært inspirerende og givende. Hvordan har du opplevd årsmøtene du har vært på? Har du latt være å gå fordi du vet hvordan møtet blir? Eller har du dratt på årsmøtet fordi dette engasjerer deg, dette vil jeg være en del av. Eller kanskje du tenker at nå må vi endre kurs for dette går ikke lenge.

Kanskje du kjenner at nå må vi ta et årsmøte i vår familie for slik kan vi ikke fortsette?!

I lag og foreninger ledes årsmøtet  av et styre som setter retning.  Og i familien er det vi som foreldre som legger føringen for hvordan hverdagen, ukene og månedene skal være.

Hva er viktigst for oss som familie?

Er Jesus en viktig del av vår hverdag? Får han tid og rom?

Kan alle være med på alt de har lyst til? Og jeg tenker ikke bare på barna!

Hvilke kvelder er det familien kveld? Altså bare oss som famille?

Hvor stor plass skal sosiale medier få av vår tid sammen som familie?

På disse spørsmålene kan familiemedlemmene få komme med innspill, engasjement og medbestemmelsesrett. Men i noen årsmøter må man ta upopulære avgjørelser. Da er det bra om alle (små og store) skjønner hvorfor vi gjør dette. Fordi det er viktig for oss som familie for at vi skal ha tid til hverandre og Jesus i hverdagen.

Hva er viktigst for deg og din familie? På tide med et årsmøte?

Arnfinn Evensen er gift med Elin og har to døtre. Han jobber som nettverkskonsulent i FriBU og ungdomspastor i Songe Frikirke. Han har vært med å utarbeide ressurser for ledertrening, trosopplæring og foreldrekurs.