Hva kan julefortellingen lære oss foreldre?

Stallen i Bethlehem har i over to tusen år skapt begeistring og undring. Det er en historie som fenger på tvers av alder, kultur og overbevisning. Og som Bibelfortellinger flest er det stadig noe nytt å oppdage når man vender tilbake til den.

For min del blir jeg visst aldri ferdig med å undre meg over gjestene som kom på besøk. Du ser det sikkert for deg, alle disse menneskene som fylte stallen og som stod rundt krybben og Jesusbarnet. Det var i grunn en ganske underlig gjeng, og så forskjellige som de var! Foreldrene, fra enkle kår i en enkel stall. Gjeterne, rett fra beitemarken, illeluktende og fattige. Og vismennene, fra en annen kultur, kloke og rike på mange måter.

Man trenger ikke kjenne veldig mange barn for å forstå hvor forskjellige barn er. For ikke å snakke om hvor forskjellig søsken kan være! For hvert barn vi har fått, har jeg kjent meg mer og mer ydmyk ovenfor det lille mennesket vi tar imot. Den ene kanskje full av nysgjerrighet og åpenhet, den andre forsiktig og stille, den tredje høyt og lavt. Barn kommer i alle varianter og fasonger, det skal være sikkert.

Som voksne og foreldre kan det være en utfordring å møte forskjellige typer barn. Noen barn er enkle å forholde seg til, de krever lite og vi forstår de lett. Andre må vi bryne oss litt mer på. Vi synes kanskje det er vanskelig å forstå dem eller vanskelig å få kontakt med dem. Barn vekker forskjellige følelser i oss, som kan både være godt og vanskelig å kjenne på. Å forholde seg til ulikheter kan være utfordrende, og midt oppi dette kan man risikere å sende signaler som gjør at et barn føler seg mindre foretrukken enn andre.

Stallen i Bethlehem er et vakkert bilde på hvordan Jesus inviterer alle typer mennesker til fellesskap med seg. Hos ham er ingen mer foretrukken eller viktig enn andre, for ham er hver og en ufattelig høyt elsket, underfullt skapt og uendelig verdifull. Som foreldre er det vår oppgave å gjøre det helt klart for barna våre hvor høyt elsket de er av Jesus og av oss, i all sin forskjellighet.

Gledelig jul!

Tine er 34 år gammel og bor i Ålesund. Hun jobber til daglig som psykolog i møte med voksne. Gift og mor til fire jenter i alderen 1 til 8 år.