Leve langsiktigheten!

Ikke la tilfeldighetene styre hvordan dere har det i familien deres.

av Ingunn Magnus, Frikirkens barn og unge

I dag var jeg til mitt årlige besøk hos tannlegen, og vi kom i snakk om det å ha små barn og hvor hektisk det kan være. Hun hadde selv akkurat kommet tilbake på jobb etter sin andre mammapermisjon og uttrykte at småbarnslivet kunne være vel travelt til tider. Likevel sa hun: «jeg har endel venner som ikke kan skjønne at jeg gjerne vil ha flere barn, de synes to er mer enn nok. Men jeg vil ha en liten flokk; en gjeng som kan ha glede av hverandre. Jeg tenker mer langsiktig enn bare å ville slippe litt stress her og nå».

Denne teksten skal ikke handle om hvor mange barn det er ideelt å ha, det har jeg ikke så mange meninger om, men jeg ble truffet av et ord hun brukte; nemlig ordet langsiktig. For hvor viktig er ikke langsiktig tenking i nesten alt det vi foretar oss? I arbeidslivet, hvis man vil starte en sunnere livsstil, i forhold til bruk av penger og når man skal øve opp nye ferdigheter. 

Men aller mest: familielivet trenger at vi tenker langsiktig! Gode relasjoner og nærhet til Gud og hverandre kommer ikke av seg selv. Disse tingene må prioriteres, praktiseres og øves på dag etter dag. Og ansvaret for dette ligger hos oss foreldre; vi må styre skuta (les: familien) i den retningen vi ønsker. Det innebærer at vi tar bevisste valg for vår lille flokk i forhold til hvordan vi bruker tiden vår og hvilke verdier og holdninger som vi ønsker skal prege oss.

Forskningen viser at når vi repeterer noe, så gås det opp spor i hjernen som gjør det lettere for oss å gjøre denne handlingen igjen. Etterhvert gjør vi dette uten å argumentere med oss selv, men det bare skjer nesten umerkelig! Dette gjelder gode, men dessverre også dårlige vaner. 

Når du for eksempel velger å lese bok for barnet ditt kveld etter kveld, eller du sier «jeg elsker deg» hver morgen, så er det en vane som igjen får prege hvordan barnet ditt tenker om seg selv og sin omverden. Slike tilsynelatende små valg kan bety svært mye i det lange løp! 

Ikke la tilfeldighetene styre hvordan dere har det i familien deres, men ta deg tid til å tenke gjennom hvilke verdier og praksiser som du ønsker skal prege din familie. 

Ingunn er gift med Andreas Magnus og de har 3 barn. Hun er utdannet familieterapeut og jobber til daglig i Hånes frikirke som familiearbeider og som prosjektleder i Fribu. Ingunn har jobbet som familieterapeut i 5 år, og hun og mannen har i mange år undervist på diverse samlivskurs og familieleirer.