Å orke de vanskelige følelsene

Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men noe av det jeg finner mest utfordrende med å være forelder, er å takle mine barns negative følelser og mine egne følelser i møte med dem. Det er så lett å handle på autopilot og bare ønske å få de vanskelige følelsene av veien fortest mulig. Det hjelper kanskje heller ikke å være sørlending som helst liker å ha det «greit» hele tida. Om du er av samme ulla som meg, sørlending eller ei, vil du forhåpentligvis finne noe nyttig i de neste avsnittene.

John Gottman, regnet av mange som verdens ledende forsker på samliv og familierelasjoner, sier i sin bok «Hjerteforeldre» at hva foreldre gjør i de kritiske øyeblikkene er med å bestemme hvor barna ender opp senere i livet. 

Et kritisk øyeblikk kan være en ballong som sprekker, en is som går i bakken, en venn som svikter eller en ikke-bestått svømmetest. Slike negative opplevelser er gylne anledninger til å vise empati, bygge nærhet til barnet og lære dem hvordan de skal takle følelser. 

Det er to grøfter det er lett å havne i når barna våre er overveldet av følelser; enten overser vi følelsene og håper de går over, eller vi motsetter oss følelsene ved å argumentere logisk eller si at dette ikke er noe å ta på vei for. Men det er sjeldent at disse to taktikkene hjelper; oftest blir barnet bare enda mer opprørt. Vanskelige følelser kan derimot oppløse seg når barna får snakke om dem, sette navn på dem og når de føler seg forstått.

Det er egentlig en befrielse hvis man velger å se på de kritiske øyeblikkene som «læringssituasjoner». Da blir barnas sinne ikke en trussel mot vår autoritet, og deres frykt blir ikke et bevis på at jeg er en dårlig forelder. Og er de lei seg, trenger det ikke å innebære «enda en ting jeg må fikse opp i». Nei, ved at du viser interesse og tilstedeværelse over et lite skrubbsår eller et tap på fotballbanen, bygger du nærhet til barnet ditt, du viser at du er på hans/hennes side og dere øver dere i et godt samspill som vil gjøre dere rustet til større kriser.

En tanke som har hjulpet meg til å i større grad orke å være i de vanskelige følelsene er tittelen fra en Sherlock Holmes episode på Netflix: «The best way out is through». Meningen med relasjoner og livet er ikke konstant lykkefølelse, men at vi skal lære og vokse, og da må vi orke å stå i små og store stormer som kommer. Hvis vi prøver å skjerme barna (og oss selv!) fra å ha vanskelige følelser, gjør vi dem (og oss) en stor bjørnetjeneste. 

Men når vi anerkjenner våre barns følelser, lærer vi de ferdigheter de kan bruke for å trøste seg selv, og det vil være nyttig resten av livet. Så da er det ganske innlysende at dette er foreldreferdigheter vi gjør klokt i å øve oss på. 

Ingunn Magnus er gift med Andreas og de har 3 barn. Hun er utdannet familieterapeut og jobber til daglig i Hånes frikirke som familiearbeider og som prosjektleder i Fribu.

Ingunn har jobbet som familieterapeut i 5 år, og hun og mannen har i mange år undervist på diverse samlivskurs og familieleirer.