Kan man være kompis med egne barn?

Det er noen utsagn man hører som en blir gående å grunne på. For meg har ett av dem vært: «Du bør ikke bli for mye kompis med barna dine.» Da jeg hørte det første gang, tenkte jeg at det var et godt råd, og at å være tydelig og grensesettende kanskje handler om ikke være for mye kompis. Men etterhvert som livet gikk videre, ble jeg mer og mer usikker på om det stemte. Går det an å være tydelig og grensesettende samtidig som en har et nært vennskap med ungene? Ja, det gjør det. Og da jeg oppdaget det, falt mye på plass i min morsrolle. For det har vært nettopp i de gode samtalene og i de nære, fortrolige øyeblikkene jeg virkelig har opplevd å kunne dele troen med dem. Ja, for meg har et fortrolig vennskap blitt selve nøkkelen til å dele troens skatt med barna og barnebarna mine. 

For en tid tilbake ble jeg kjent med forskningen til en svensk-amerikaner som heter Vern L. Bengtson*. Han har undersøkt evnen til å overføre tro fra generasjon til generasjon, og studerte 356 familier fra 1970 til 2015. Og en av hovedkonklusjonene i hans forskning var: «Hvis du har et nært forhold til foreldrene og besteforeldrene dine, er sjansen dobbelt så stor for at du vil tro og tenke det samme som dem senere i livet, enn om relasjonene er mer distanserte.» Det er rett og slett viktig å være kompis med ungene sine. Nære relasjoner kan ha evighetsbetydning.

Men hvordan blir man det? Det er et stort spørsmål det kan sies mye om, men for meg har det handlet om å ta seg tid til å bevege seg inn på deres arena, respektere dem og ta dem på alvor. Foreldre kan lett å innta en autoritær «jeg-vet-best»-holdning. Men som voksne tilhører vi en annen generasjon. Vi vet rett og slett ikke best hvordan barn og unge tenker og lever i dag. Det er mye vi ikke forstår og vi gjør klokt i å stille oss ved siden av dem og lytte og lære. Og gjør vi det, føler de seg sett og lyttet til. De opplever omsorg og omtanke der de er, og nære, varme vennskap kan vokse fram. Og i de møtepunktene er Gud også nær. Han gir oss akkurat det vi trenger, som gir hjelp og visdom i rette tid. For hans ord er levende og virkekraftig, og aktuelt i alle livets situasjoner.

* professor ved University of southern California, USC School of Social Work

Jorunn Singstad Djupvik er undervisningsleder i Awana Norge og jobbet tidligere som redaktør, bibelinspirator og skribent i Bibelleseringen. Der var hun bl.a. redaktør for Foreldreboka og Foreldreskolen, Alfa super – bibelleseplan for barn og familier og Btweens. Jorunn bor på Eidsvoll, er gift, har tre barn, tre svigerbarn og fire barnebarn.