Å snakke med tweensbarna

Trenger man være ekspert for å ta opp tema som kropp, seksualitet og rus med tweens barna?

Av Ingeborg Hatlevik Ørjasæter

Vi må aldri bli mer opptatt av å gjøre alt rett, enn å gjøre noe bra. Dette har jeg lyst til at mine barn skal ta med seg inn i ungdomsårene. Og det vil jeg at du som mamma og pappa også tar med deg inn i rollen som forelder.

Vi får mange henvendelser om hvordan man kan snakke med barn om tema som kropp, rus og seksualitet. Noen synes det er lett å snakke om, andre synes det er krevende. Der er vi er forskjellige. Det kan være fristende å lengte tilbake til gode gamle dager og ikke ta inn over oss den samfunnsendringen vi er i. Men dersom vi ønsker en relasjon til tweensbarna våre, må vi forholde oss til at hverdagen vår er i endring. Digitaliseringen samfunnet vårt står over gir oss uante muligheter og stadig nye dilemmaer og utfordringer.

Mangel på kompetanse er en viktig grunn for at det ikke drives mer formidling om kropp, seksualitet og rus i kristne miljøer, viser en fersk undersøkelse utført av KIFO i samarbeid med Blå Kors. Noen informanter i KIFOSs undersøkelse fortalte at selv om seksualitet og nettbruk ikke er del av det planlagte opplegget i tweensgrupper, fører konkrete hendelser i barnas liv at det likevel snakkes om. Særlig gjelder dette deling av bilder og pornografi. Det å forankre formidlingen i aktuelle situasjoner kan være en god fremgangsmåte for å nå frem til barna, også for foreldre.

Men det er mange gode grunner for å prate med barna om disse temaene før det har oppstått en hendelse.  Vi må gjøre en felles voksendugnad for å forebygge at barna tar valg de ikke er moden nok til å se konsekvensene av. Da tenker jeg det er viktig at vi er i forkant. At vi er nysgjerrig og spørrende i møte med barnet vårt. Vi trenger ikke være eksperter for å snakke om livsmestring, seksualitet, nettbruk og rus. Barna trenger trygge voksne som er nysgjerrig på deres syn på livet. Gjennom dialog og en stafettpinne med gode og sunne verdier kan vi gi barna et viktig grunnlag for å ta gode valg for seg selv og andre de møter på sin livsveg, Er du med på en felles voksendugnad for tweensbarna?

Bilderesultat for ingeborg ørjasæter

Ingeborg Hatlevik Ørjasæter er sykepleier med videreutdanning i sexologi og familieterapi. Gjennom sitt arbeid i forebyggingsavdelingen i Blå Kors Norge har hun de siste årene fått mulighet til å gjøre et dypdykk ned i tweensbarna sine gleder og utfordringer.