Hvordan inspirere dine barn til tro?

Alle mennesker har åndelige behov. Noen mennesker er mer åpne for det åndelige enn andre. Både barn og voksne kan oppleve Guds nærhet, omsorg og kjærlighet. Derfor er det viktig at også barnas åndelige utvikling blir tatt på alvor. Hvordan skal vi som foreldre gjøre dette?

Av: Jarle Waldemar

Hvordan barna tilnærmer seg troen, avhenger av hvilket stadie barnet er på. Barna må få påfyll utifra sin alder og modenhet. For eksempel behøver ikke en treåring å bli utfordret på disippelskap, men heller lære om Gud som skaper og at Gud elsker oss. Små barn er ofte veldig konkrete og trenger derfor også en konkret tilnærming til troen. Jeg mener at dersom barn blir eksponert for Gud og tro gjennom de første leveårene, vil det øke sjansene for at de forblir troende når de blir eldre. Norske forskere som Harbo og Øystese, hevder at dersom barn og unge vokser opp med et aktivt trosliv i hjemmet, vil de med stor sannsynlighet også være en del av det kristne trosfellesskapet etter at de er blitt voksne. Barn som derimot opplever at troslivet er forbeholdt søndager og menighet, kan i større grad gli bort fra den kristne tro i løpet av ungdomsårene. Derfor er det viktig å forme et kristent verdensbilde fra barna er små, og gjøre troslivet til en naturlig del av hverdagen. Man kan si det slik: «Dersom en på en naturlig måte får troen inn med morsmelken, øker dette sjansene for at man beholder troen, selv etter at en er blitt voksen!»

I boken «Tro i hjemmet» gir jeg foreldre fem knagger som kan hjelpe dem på veien med å sette fokus på den kristne tro:

Hverdagslivet

Jeg tror det er viktig å ha realistiske mål. Noen har mulighet og tid til å ha en familieandakt hver dag, mens andre opplever at hverdagen er så stressende at andaktslivet nedprioriteres. Det kan være lurt å sette seg noen mål, som å prioritere en eller to korte andakter i løpet av uka For vår del har leggetiden vært en god stund. Da senkes tempoet og barna er ofte mottakelige for gode samtaler på sengekanten. Man kan be sammen og lese fra barnebibelen, eller i en annen god bok. Et annet godt tidspunkt for oss er under en biltur. I bilen til og fra fritidsaktiviteter kan man ha en fin anledning til å snakke om livet og om tro. Man kan også be en enkel bønn sammen. Ellers har jeg veldig tro på å flette kristenlivet naturlig inn i hverdagen. La barna høre deg be og se deg lese i Bibelen. Det er også fint å involvere barna, slik at de kan være med å be for ulike situasjoner, eller for mennesker som de kjenner.

Bibelen

Hjelp barna dine til å bli glad i bibelhistorier. Det finnes ut stort utvalg Bibler for alle aldre – alt fra papp-bibler til bibelandakter og studiebibler for unge. Invester i gode Bibler og kristne barnebøker og lydbøker, slik at barna kan lytte til bibelhistorier og se vakre illustrasjoner som bygger opp under teksten. Som forelder kan du hjelpe barna dine til å oppdage at Bibelen ikke bare en historiebok om hvordan Gud ledet sitt folk, og en fortelling om hvordan Gud frelser verden, men at Bibelen er Gud levende Ord til oss i dag. Bruk derfor tid på å lese for og sammen med barna. Etterpå kan det være fint å snakke om det dere har lest. Stil reflekterende spørsmål til barnet og led det inn i gode samtaler om tro og livet vi lever.

Bønn

Bønn er relasjon med Gud. Barn trenger å trene på å snakke med Gud. Selv for voksne kan det være utfordrende å be høyt, eller å finne de «rette» ordene. Men dersom man velger å be jevnlig for og sammen med barna, skapes det en trygghet og naturlighet rundt det å snakke med Gud. Mitt tips er å bruke enkle og konkrete ord når du ber for og sammen med barna. For eksempel: «Takk Gud for at du fins, og at du alltid passer på meg», kan være en god bønn å starte med. Etterhvert kan man utvide med andre bønner som hermebønn (der barnet gjentar etter deg, eller du gjentar etter barnet), legobønn (der dere bygger videre på et ord i den andres bønn) og familiebønn (der dere ber for den som sitter ved siden av deg.) Bønn bør alltid være en frivillig sak. Ha derfor respekt for barn som ikke ønsker å be selv, eller som ikke har lyst til å be høyt. Innimellom kan du oppmuntre dem til å forme sine egne ord, eller hjelpe dem til å få tid til å kunne be inni seg. Det aller viktigste er at du ber for baret ditt – kort, enkelt og konkret.

Fellesskapet

Menighetsfellesskapet er et flott fellesskap. Det at barn og voksne finner sitt åndelige hjem er viktig for troen. Man trenger å få påfyll, finne en plass å tjene og finne gode relasjoner. Derfor er det lurt å oppsøke en menighet som barna trives i. Det at barna finner seg venner i menigheten er nesten avgjørende for at de skal ønske å gå på møtene. Dersom de har gode relasjoner rundt seg, blir det også lettere for dem å vokse i troen, ta på seg arbeidsoppgaver og få et eierforhold til menigheten sin. Både barn, unge og voksen trenger å få ansvar i en menighet, siden ansvar skaper tilhørighet. Det er viktig å værer en deltaker inn i menigheten og ikke bare en forbruker som forventer å bli servert det beste.    

Gudsrelasjon

Jeg mener at relasjonen med Gud styrkes når man selv får ta del i bønn, gudstjenestelivet, fellesskapet, og får egne oppgaver og bli gitt ansvar. Barna må derfor inspireres til å gå fra å være en tilskuer, til å bli en deltaker. Troen må utvikle seg fra å være en enkel barnetro basert på foreldrenes tro, til å bli en selvstendig tro som man velger selv. For at dette skal skje, må barna få rom til å være seg selv, finne sin egen vei og utforske sin egen trosreise i rettledning og veiledning av foreldre og ledere på en sunn måte.