Utfordringen med et godt tips

Gode tips er gull verdt. For eksempel tips om konkrete og praktiske verktøy til hvordan man kan dele tro i hjemmet. Bøker som kan leses, sanger som kan synges, aktiviteter og samtaleemner. Det er så mye spennende og bra som finnes, og så mye som inspirerer meg. Noe av det passer til livssituasjonen min og barnas alder nå, andre ting tar jeg vare på og vet jeg at jeg får bruk for senere.

Men midt i alle disse tipsene og praktiske gjøremålene tror jeg også det er mulig å gå seg vill. Troen består jo av langt mer enn det vi konkret gjør. Troen vår er en relasjon til Jesus og troen er selve livet. Dag for dag, store og små øyeblikk. Gode tips og verktøy er godt å ha, men jeg tror ikke at disse tingene alene vil lede barna inn i en trygg, ekte og bærende tro. Hvis man skal lage et stykke håndverk kreves mer enn et godt verktøy, det kreves en god håndverker. På samme måte som Jesus er en person vi har en relasjon til, tror jeg vår relasjon til barna er avgjørende i langt større grad enn verktøyene vi tar i bruk.

Som troende skal vi få speile Guds kjærlighet til verden, og det gjelder ikke minst i møte med barna. Vi skal få speile Hans uendelig kjærlighet, og samtidig oppdra de på en omsorgsfull og sunn måte. Vi skal få speile Guds nåde og raushet. Hans godhet og omsorg for oss, og hans vennlige veiledning når vi trår feil. Alle disse møtene mellom oss foreldre og barn tror jeg er med på å legge grunnlaget for en voksende tro. Vår relasjon til Jesus skal få prege vår relasjon til barna. Slik som han møter oss skal vi strekke oss mot å møte dem.

I rammen av tillit og trygghet, og der barnet føler seg likt, gledet seg over og sett, tror jeg disse verktøyene kan komme til sin rett. Barn har en enorm kapasitet til å lære og ta til seg, men de oppnår førts sitt fulle potensial i trygge omgivelser, der de har lov til å feile. Innimellom kunne vi kanskje stoppe litt opp og sjekke ut vår relasjon til barna, og kanskje trenger vi å starte der, før vi tar i bruk neste tips.
Tine er 34 år gammel og bor i Ålesund. Hun jobber til daglig som psykolog i møte med voksne. Gift og mor til fire jenter i alderen 1 til 8 år.