En daglig ”vitaminpille”

Ansvaret for å gi troen videre til barna kan oppleves tyngende. Da kan det å ha
besteforeldre – eller andre eldre voksne – i nærheten, være akkurat den støtten du
trenger. Vis dem denne artikkelen, til inspirasjon og som oppmuntring!

Først en liten introduksjon:
Å formidle troen til barnebarna kan være utfordrende. For når kan du gjøre det? Skal du skape
anledningene selv, eller skal du kun gjøre det når du inviteres inn til det? Her deler Solveig
Bjerk fra Skien noe av det hun har gjort i løpet av sine 30 år som bestemor og fem år som
oldemor. Hun har alltid vært bevisst på å gi troen på Jesus videre til neste generasjon, som
søndagsskolelærer i menigheten, som speiderleder og ikke minst i hverdagen som mor,
bestemor og oldemor.

Av Solveig Bjerk

Fra den dagen vi fikk høre at et nytt barnebarn var på vei, ble de gjenstand for daglig forbønn.
I løpet av årene har vi både bedt og gjort forskjellige ting, selvsagt tilpasset barnas alder.

Bønn
Hver gang barnebarna var på overnattingsbesøk, ble det alltid bordbønn og kveldsbønn. Vi ba
for hver enkelt når de hadde lagt seg. Vi spurte om hva de ønsket forbønn for og tok dette
med i bønnen. Vi oppfordret dem til å be høyt selv, og noen gjorde det. Til slutt la jeg handa
på hodet til hver enkelt og sa ”Gud velsigne deg”. Noen svarte tilbake og sa: ”Gud velsigne
farmor.” Andre sa ”Takk”.
Et av barnebarna fulgte en gang opp dette at jeg sa ”Gud velsigne deg”. Til jul la hun et par
kronerstykker i en konvolutt til hver i familien. Utenpå skrev hun til …… og fra ……….,
God jul og Gud velsigne deg. Til broren sin som hun kranglet en del med, skrev hun: Jeg
håper Gud vil velsigne deg. Hun skrev egentlig ”hopper Gud vil velsigne deg”, var ikke så
dreven i rettskrivning enda.

Vitamin-doser
Vi leste både fra Bibelen og fra andaktsbøker for barn. Vi viste filmer med kristent innhold og
filmer fra Bibelens innhold, mest om Jesus liv. Og vi skrev ut bibelord på små lapper, ett for
hver dag i en måned. Alle disse lappene la dem vi i en liten plastboks, og skrev utenpå at dette
var dagens vitamin med dosering 1 pr dag. Festet det sammen med en boks C-vitaminer til
hver, for å understreke bildet om at dette var dagens vitamin.
Samtaler
Vi hadde mange samtaler om å tro på Jesus og at Bibelen er til å stole på.
Et av barnebarna sa en gang: ”Å, jeg blir så glad når jeg tenker på at Jesus bor i hjertet mitt.”
En annen sa: ”Det der kan jeg virkelig tro på.”

Quizer
For å få barnebarna til å lære mer om Jesus og Bibelen, laget jeg bibelquizer som jeg sendte
til hver enkelt via mail. Når de svarte rett, fikk de små pengepremier for riktig svar.

Etter hvert som de ble eldre, ble det spørsmål som måtte besvares mer grundig med egne ord.
Var ofte imponert over svarene. En gang var det ”Jesus” som var svaret på alle spørsmålene.
Da et av barnebarna spurte om det stemte, svarte de andre: ”Ja, Jesus er svaret på alt!”

Ikke for store
For noen år siden flyttet vi fra huset vårt og inn i leilighet. Siste gang barnebarna overnattet i
det gamle huset, var de fra 16 til 25 år. Den kvelden fikk hver av dem hvert sitt ark med
viktige punkter for et liv med Jesus. Deretter ba vi for hver enkelt og fortalte dem at de ville
forbli gjenstand for forbønn fra Farfar og Farmor, så lenge vi lever. Dette med daglig forbønn
gjelder selvsagt også barn, svigerbarn, svigerbarnebarn og oldebarn. De er jo det mest
verdifulle vi har, og vi er veldig glad i dem alle sammen! Og det har vi sagt til dem. Vi ber
også ofte for dem i forbindelse med bordbønn når de er hos oss.

Gud velsigne deg
Det står i Bibelen at vi er kalt til å velsigne, derfor blir dette ofte både sagt og skrevet til dem.
Mye av det samme ble selvsagt også benyttet overfor egne barn, selv om det står barnebarn på
toppen av arket. Etter hvert ble det mer naturlig å benytte mail og data med egne ord, mer
ferdigkjøpte andakter for barn da barna våre var små. Og de fikk premier for å lese andakter
og bibeltekster da også. Jeg syns det er greit med ”en gulrot” når det er så viktig.

_______________________________________________________________________________________

Solveig Bjerk (80) er kone, mor, svigermor, farmor og oldemor. Fra hun begynte som søndagsskolelærer som tenåring, til i dag, har hun vært opptatt av å lære barna og de unge om hvem Jesus er og hva Guds ord sier om ham. Hun har jobbet som regnskapsfører fram til hun ble pensjonist.