Det er bare en fase – ikke gå glipp av den

Et barn går gjennom ulike faser i oppveksten. Hele tiden er det viktig å være til stede som foreldre. Fasekortene handler om de 5 forskjellige fasene et barn går gjennom før 26 år. Faser som det er viktig å være tilstede i som foreldre. Her får en gode tips til hva en kan gjøre på hjemmebane i de forskjellige fasene for å gi troen videre til sine barn.

Fasekortene er et samarbeid mellom Ung Baptist, Misjonskirken Ung og Frikirkens barn og unge. Idéen til faseoversikten og kortene er hentet fra The Rethink Group i Atlanta. Alle ressursene ligger åpent til bruk i menigheter og i hjemmene her: 

Faseoversikt

Fasekort

Det er foreldre som primært er ansvarlige for å gi troen videre til sine barn; det er menighetens ansvar å sette de voksne i stand til å gjøre det. Men dypest sett er vi alle Guds prosjekt! Og han er ikke ferdig med noen av oss ennå. Snakk med barna! Det du gjør hjemme betyr så mye mer enn det som skjer i kirken. Du er den viktigste påvirkeren i ditt barns liv.

Du kan lese mer om fasetenkningen og se filmer fra foreldrekvelder her: https://fribu.no/tro-i-hjemmet