Seks tips til kveldsbønn med barna

«Samling» et fast innslag før leggetid hos oss. Alle ungene vet det, og det er aldri noe spørsmål om det blir eller ikke, sånn er det bare. Det er kanskje den meste verdifulle tiden på̊ døgnet, også for meg.

Av: Linda Kvavik

Vi har lagt mer og mer vekt på bønnedelen i samlingen. Vi ber velsignelsen over hverandre ved at alle holder fysisk på den som sitter nærmest. Seksåringen sitter ofte med både armer og bein mot oss for å få velsignet alle i familien.

Les en kort andakt og la ungene reflektere sammen med deg. Har du mindre barn, kan dere legge mer vekt på bilder enn ord.

Spør hvordan barna har hatt det i dag. På skolen eller i barnehage. Det trenger ikke ta så lang tid, men her kommer man gjerne lett inn på bønneemner.

Bønn:

  1. Send gripekors rundt etter tur. De små barna kan gjerne få holde korset selv om de ikke kan prate skikkelig enda.
  2. La barna skrive ned tre navn fra klassen som dere legger i en eske. Hvert barn får trekke en lapp og be for det navnet.
  3. Lytt til Guds stemme: Be ungene lukke øynene og kjenne etter om Gud minner dem på et navn eller noe de skal be for. Hos oss har vi erfart at navnene som dukker opp hos ungene ikke er tilfeldige.
  4. Ha forskjellige tema til bønn f.eks.skolen, barnehagen, kirka, fotballen, familien osv.
  5. Sett på en lovsang og bare la ungene ligge/sitte med lukka øyner å være stille sammen med Gud. Spør ungene etterpå om de tenkte på noe spesielt, be evt. for det.
  6. Be velsignelsen over hverandre som beskrevet over. Varier gjerne ved å be for hvert enkelt barn hvis de har lyst.

Vi bruker ca. 5-15 min på samlingen etter hvor trøtte, snakkesalige, sure, «gira» ungene er. Det er ikke alle samlinger som er vellykka her altså̊, så det er sagt.

Det er viktig å la ungen være seg selv, og ikke tvinge dem til å be hvis de ikke har lyst. La det være naturlig og la det komme av seg selv.

«Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning» 2.Timoteus 3.16-17

Linda Kvavik bor i Lyngdal sammen med mann og fire barn. Hun er styrer i åpen barnehage og en aktiv frivillig i Lyngdal Frikirke.