Det er aldri for sent å begynne med noe godt!

Dette er ett av mine yndlingsmotto!

Det er så mye nåde i det, så mye kraft og insitament til å gjøre det gode – i dag. Når du har mistet noen du er glad i, blir du klar over at det ikke er lurt å utsette til i morgen det du kan gjøre i dag.

Av: Anne Inghild Johnsen Maldal

Hvem kan vi oppmuntre? Hvilke foreldre rundt oss trenger en blomst, en middag, en barnevakt mens de går på date?

Hva ser vi av Guds spor i barna våre? En god venn lærte meg noe viktig for mange år siden: Hun så etter gaver og egenskaper hos hvert av barna sine. Hun framelsket det og ba Gud om å velsigne disse sidene ved barna og mangfoldiggjøre det. For meg ble det en påminning om å se etter, få med seg hva Gud gjør, og å lytte etter Hans stemme for hvert enkelt barn. For livet.

Selv skriver jeg ned i bønneboka det jeg får av bibelord, budskap og tanker jeg får om barna. Hvert enkelt av dem. I neste omgang gjør jeg disse innsiktene om til bønner. Det er svært oppmuntrende og trosstyrkende å se tilbake og takke Gud for hva Han har gjort i barna. I tillegg bruker jeg ICNU, sies som “I see in you”.

Det er lett å huske, og gjør at jeg ser etter hva Gud gjør i barna og i andre rundt meg. Vi skal få legge merke til hva Gud sier og gjør i våre egne liv, og i barna våre. Eller barnebarna (for oss i en viss alder). Om vi ikke synes det er så lett, kan vi be. Rett og slett be Gud vise oss hva han har lagt ned i barna. Løfte blikket litt opp fra grytene eller stellebordet og be Skaperen vise oss.

Noe av det fineste jeg vet, er å si til dem hva jeg ser. Ser jeg en egenskap eller en gave, sier jeg det til dem. Gjett om det er godt å høre hva andre ser i oss? Det bekrefter det de kanskje selv vet, men som de blir bevisste på når vi uttaler det. Ikke som verdivurdering, verdien står fast til evig tid på grunn av skapelsen og korset. Det er så mye mer spennende enn å be Gud være med barna våre! Gud med oss. Absolutt. Men også vi med Gud.

Nåden er at det aldri er for sent! Om du har tenåringer eller voksne barn – vi kan begynne i dag. Med å spørre Gud og med å dele det vi ser og det vi får.

Alt godt fra en som selv er underveis

Anne Inghild Johnsen Maldal er miljøarbeider og tilrettelegger på KFskolen i Stavanger. I tillegg underviser hun på Acta Bibelskole  og er frivillig i IMI-kirkens barnearbeid. Hun har tidligere jobbet som pastor i IMI-kirken.