Velsignet for å velsigne

Som borgere av et velstandsland er vi vant til å ha det vi trenger, og vi får det gjerne lettvint opp i hendene. Vi som er født på 70-tallet og senere har blant annet blitt kalt dessertgenerasjonen, nettopp fordi vi har sluppet å måtte kjempe for å ha det vi trenger.
Av Trond Sæthren

Det fører lett til at vi tar det meste som en selvfølge, ja, at det nærmest er vår rett. Til og med i menighetssammenhengen er mange langt mer opptatt av å få enn å gi. De færreste går til kirke eller menighet med en bevisst tanke på å gi noe til dem man møter der. Unntaket er selvsagt når man har en oppgave eller en jobb å gjøre. Mitt inntrykk er at det vanligste er å sitte ned, ta imot, kanskje reflektere litt – eller vurdere om det «smakte godt eller ikke», før vi går hjem til vårt eget igjen.

Om kvelden er det for mange vanlig å be aftenbønn, for eksempel denne:

Velsign oss Gud fader,

Velsign oss Guds sønn

Velsign oss Gud, du Hellige ånd

Amen

Det er i seg selv ikke noe galt i denne bønnen, men fokuset her også er bare meg og mitt. Et vann som får tilført for mye næring uten utløp eller sirkulasjon, er ikke et sunt og godt vann. Det vil faktisk gro igjen og forsvinne for godt med tiden. Det er ikke godt for oss heller og bare fylle på med åndelig næring og kunnskap uten noe utløp. Utrustning og Utfordring er gode ord i menighetssammenhengen. Begge handler om å skape sirkulasjon og bevegelse. Begge ordene starter med UT, og det sier noe om retning og mål. Mesteren selv brukte det samme ordet i sin siste «pep talk» med sine nærmeste når Han sa: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet.*)

Vi er faktisk velsignet for å velsigne. Derfor er det flott å legge til en liten setning til aftenbønnen i kveld. Og fra nå av behøver denne bønnen slett ikke begrenses til en kveldstund. Den er minst like velegnet til frokostbordet!

Velsign oss Gud fader

Velsign oss Guds sønn

Velsign oss Gud, du Hellige ånd

– og la oss være til velsignelse for andre.

Amen.

Hvis vi holder avstand til ting som skjer, er det ikke så vanskelig å forholde seg passiv. Situasjonen er en helt annen fra det øyeblikket vi kommer nærmere og blir gjort oppmerksom på tingenes tilstand. Om en sak er fjern for oss og vår hverdag, er det midt i informasjonsflommen lett å bare la det vi hører seile forbi. Men hvis situasjonen gjelder våre aller nærmeste, gjør de fleste sitt ytterste for å påvirke situasjonen mest mulig. Kunnskap stiller oss på valg. Vi kan gjøre noe med situasjonen, eller vi kan velge å være passiv.

Forskning viser at ingenting påvirker våre barns tro mer enn det som skjer innenfor hjemmets fire vegger. Det betyr i praksis at din tro og ditt liv på har stor betydning for dine barn og dine barnebarns trosliv. Dine vaner blir dine barns prioriteringer. Kunnskap forplikter. Spørsmålet er: hva gjør du med det?

Hvordan kan din familie være til velsignelse for andre?

Det er fantastisk når vi som familie får være en velsignelse for andre! Her er noen forslag til familieprosjekter som kan viser dette i praksis:

  • Lag en besøksdag i uka. Familien bestemmer sammen hvem som skal komme på besøk, hva som skal serveres og hvem som skal gjøre hva. Fokuset skal være å velsigne dem som kommer. Noen åpner døra, sier velkommen og tar imot jakker osv., noen pynter, lager mat, lager oppmuntringskort og noen tenker på felles leker eller noe å si
  • Støtt et barn i et fattig land med skolegang og klær. Det er fortsatt kjempebehov for fjernadopsjon, og mange organisasjoner tilbyr dette.
  • Be sammen om å få navn på et land (eller kast en pil på et verdens kart) finn ut fakta om landet, og finn en misjonærfamilie der som dere kan ha kontakt med. Bli kjent med dem, skriv brev og lag tegninger etc. Be for de fast. Kanskje de trenger økonomisk støtte? Kanskje det går an å besøke de en gang? Eller de kan besøke dere ved neste hjemmeopphold?

Trond Sæthren er sammen med kona Anne-Helen, leder for Familiefokus i Ungdom i oppdrag. Trond er far til tre og har lang erfaring med familiearbeid. Han var bl.a. medforfatter i Vokse sammen – Foreldreboka og til daglig underviser han om samliv, ekteskap, konfliktløsning og samspill i familien.