«Input» – den nye samtaleboksen for familier

FriBU og Awana Norge har sammen gitt ut en samtaleboks som skal gjøre det enkelt og morsomt å dele tro på hjemmebane. Med 800 spørsmål og utfordringer skal den hjelpe å få til viktige samtaler i familien, den passer for familier med barn fra 6-19 år.

Samtalekortene tar for seg ulike temaer og problemstillinger som familien kan snakke om, mens aktivitetskortene utfordrer til å løse en felles oppgave. Temaene for samtale spenner fra bibel og bønn til nettvett, mens en aktivitet kan være å løse en gåte.

Boksen kan stå fremme på stuebordet eller kjøkkenbordet, da er den lettere å integrere som en naturlig del av hverdagslivet. Samtalekortene kan være med å skape en trygg arena for ting som man trenger å få snakket om i familien. Da slipper man å komme i en uventet diskusjon eller å gå i forsvar.

Prosjektleder Ingrid Halvorsen Heskje sier følgende om spillet til Budbæreren: «Etter å ha laget B-tween spillet og Teen-spillet, så var jo spørsmålskonseptet for å få til gode samtaler ganske kjent. Vi tenkte på hva det kan være bra for en familie med for eksempel tre barn å få spørsmål om. Ut ifra det perspektivet ble spørsmålskategoriene delt naturlig opp innen aldersgruppene i Input. Bibel og bønn er med som tema, for vi vil hjelpe familier med å inkludere det som en naturlig del av samtalen. Kjærlighetsspråk er tematisert fordi vi trenger å lære mer om hvordan vi kan bli flinkere til å utrykke på forskjellige måter at vi er glad i hverandre. På samme måte er foreldrerommet med, fordi det er viktig at foreldre snakker sammen og styrker ekteskapet. Nettvett er også et tema, fordi vi lever i en verden omgitt av teknologi. Aktivitetskortene er tenkt litt som en pause, eller et hvileskjær. Når barna kanskje går leie, så kan vi trekke et aktivitetskort og få en oppgave som handler om å gjøre noe helt annet.»

Input kan bestilles her: https://fribu.no/input